PŘEKLADY A TLUMOČENÍ    -    TRANSLATION AND INTERPRETING    -    TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT
TRADUZIONI ED¨INTERPRETARIATO   -    ÜBERSETZUNGEN UND DOLMETSCHEN     -   БЮРО ПЕРЕВОДОВ
Úvodní strana
Naše služby
Ceník
Kontakt
On-line překlady

webmaster: www.jkv.eu

 

Překlad:  
   Překlad 1 normostrany z a do cizího jazyka
   300,- Kč
   Překlad 1 normostrany se soudním ověřením
   400,- Kč
   Korektura překladu
   160,-/ns
   
Tlumočení:  
   Tlumočení
  450,- Kč/h
   Soudní tlumočení
  500,- Kč/h
   
(ceny jsou bez DPH - 21% a jsou platné od 1.1.2013)

    Uvedené ceny jsou pouze informativní, skutečná cena se stanoví dohodou se zákazníkem před započetím práce (podle obtížnosti textu, termínu provedení, požadované úpravy textu, náročnosti tlumočení, způsobu předání práce apod., při zprostředkování překladu podle ceny překladatele).

    Cena překladu se účtuje podle počtu normostran. Jednou normostranou se rozumí 30 řádků
po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně mezer.

    Ceník platí pro běžné evropské jazyky, v případě méně běžných jazyků může být cena vyšší.